DARMOWA DOSTAWA OD 199 zł
DOŻYWOTNIA GWARANCJA
MOŻLIWOŚĆ KOREKTY ROZMIARU
DOŻYWOTNIA GWARANCJA
MOŻLIWOŚĆ KOREKTY ROZMIARUZaloguj się

Zwroty i reklamacje

BEDLAVA Adam Bedla

25-729, Kielce
ul. Różana 18
NIP: 9591622346
REGON: 522359719

kontakt@bedlava.pl

+48505520223

poniedziałek – piątek
8:00 – 15:00

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z gotowego wzoru.

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

     a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
     b. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

6. Oferowane bransoletki dają możliwość elastycznego doboru wzoru, wymiarów, koloru i rodzaju kamienia, koloru i wzoru zawieszek, koloru i wzoru przekładek. W wielu przypadkach posiadają personalizację w formie grawerunku laserowego. Rozmiar bransoletki można dokładnie dopasować poprzez formularz wyboru obwodu nadgarstka, który dobierany jest indywidualnie przez klienta. Dzięki temu masz pewność, że produkt, który kupisz, będzie idealnie dopasowany do Twojego nadgarstka. Bransoletki wykonuję na konkretne, indywidualne zamówienie klienta. Pudełka o odpowiednio dobranej głębokości, wykonuję indywidualnie pod zamawianą bransoletkę. Dopiero po złożeniu zamówienia i podaniu poszczególnych parametrów, przystępuję do jego realizacji. Dzięki temu dostajesz produkt wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju. Zrobiony specjalnie dla Ciebie.

W związku z powyższym zwrot towaru może nie być możliwy. Dlatego też zwracam się z ogromną prośbą o przemyślane i odpowiedzialne dokonywanie zamówień. W sytuacjach wyjątkowych dopuszczam ewentualną wymianę towaru na inny, w takiej samej lub wyższej cenie. Każdą taką sytuację rozpatruję indywidualnie.

Koszty przesyłki związanej z wymianą czy zwrotem Towaru spoczywają na Kliencie. Produkt wymieniany czy zwracany musi być w stanie idealnym, bez śladów użytkowania.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

8. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, lub przelewem bankowym na konto podane przez Konsumenta, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.

10. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu: rękojmi (przed dniem 1 stycznia 2023 r.) lub niezgodność Towaru z Umową (przed dniem 1 stycznia 2023 r.)

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

2. W przypadku Umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2023 r. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późn. zmi.), w szczególności na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego, w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy.

3. W przypadku Umów zawartych po dniu 1 stycznia 2023 r. Sprzedawca ponosi wobec konsumentów, odpowiedzialność za niezgodność Towaru z Umową na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z poźn. zm.), w szczególności na podstawie art. 43a i następnych Ustawy o prawach konsumenta.

5. Biżuteria sprzedawana w sklepie BEDLAVA.pl to wyroby rękodzielnicze, artystyczne, do których wytworzenia używane są naturalne surowce, które wpływają na ostateczny wygląd i mogą powodować różnice w zakresie wywołanym właściwościami tych surowców (m.in. struktura, kolor, tekstura). Różnice wynikające z opisanych w niniejszym punkcie właściwości nie stanowią podstawy reklamacji.

6. Biżuteria sprzedawana w sklepie BEDLAVA.pl nawlekana jest na silikonową gumkę, sznurek lub stalową linkę. Są to materiały podlegające eksploatacji, a ich mechaniczne uszkodzenie nie stanowi podstawy reklamacji.

7. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, należy kierować na adres: Bedlava Adam Bedla, 25-729, Kielce, ul. Różana 18, na adres poczty elektronicznej: kontakt@bedlava.pl, numer telefonu +48505520223.

8. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe, dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 7.

9. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

10. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu dożywotniej gwarancji

1. Na biżuterię sprzedawaną w sklepie BEDLAVA.pl udzielana jest dodatkowo Dożywotnia Gwarancja.

2. Klient składający reklamację, zamiast z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru z umową, może skorzystać z Dożywotniej Gwarancji.

3. Dożywotnia gwarancja to dowód naszego zaangażowania w jakość naszych produktów oraz w zadowolenie naszych klientów. Dożywotnia gwarancja na nasze produkty oznacza, że w przypadku jakichkolwiek problemów z bransoletką, możecie Państwo skontaktować się z nami. Obejmuje ona wszelkie uszkodzenia spowodowane normalnym użytkowaniem produktu, procesem zużywania się elementów (np. elastyczna gumka), jak także uszkodzenia mechaniczne. W przypadku Dożywotniej Gwarancji nie pytamy naszych klientów co stało się z bransoletką, tylko ją naprawiamy.

4. W większości przypadków naprawa jest darmowa, jednak czasami może wystąpić niewielka opłata (np. za licznie zgubione elementy bransoletki).

5. Klient odsyła produkt na własny koszt.

6. W celu skorzystania z Dożywotniej Gwarancji proszę o kontakt email (kontakt@bedlava.pl)

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Bedlava Adam Bedla, 25-729, Kielce, ul. Różana 18, na adres poczty elektronicznej: kontakt@bedlava.pl, numer telefonu +48505520223.

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.